Privacybeleid

Stichting Groev organiseert workshops en muziekles in groepsverband voor mensen met een verstandelijke beperking. Om deze diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen is het nodig om persoonsgegevens te verzamelen. Persoonsgegevens zijn gegevens zoals telefoonnummers, foto’s of adresgegevens die direct of indirect tot de klant, de leerling of haar/zijn ouders te herleiden zijn.

De persoonsgegevens die wij opslaan worden aan ons verstrekt bij het aangaan van een opdracht, samenwerking of overeenkomst en door het invullen van het contact- en aanmeldformulier op deze web-site. Alleen gegevens die bijdragen in het goed uitvoeren van onze werkzaamheden worden verwerkt en opgeslagen. 

Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid voor de verwerking van jouw persoonsgegevens ligt bij Stichting Groev, gevestigd in Rotterdam, momenteel in oprichting. 

Gebruik van de verschillende gegevens 

Deelnemers & ouders

Voor het organiseren van de woensdagmiddag en de bandavond en om hierover te kunnen communiceren hebben wij een adres, een e-mailadres en een telefoonnummer van de deelnemer en diens ouders/verzorgers nodig. Om naast de les gepaste zorg te kunnen bieden, vragen wij om medische bijzonderheden. Wanneer een deelnemer bij Stichting Groev aangemeld wordt, worden deze contactgegevens aan ons verstrekt via het aanmeldformulier. 

Beeldmateriaal
Om leuke momenten tijdens de lessen, workshops, bandavonden en middagen vast te leggen, maken we soms foto’s en filmpjes. Deze delen we met de deelnemers en ouders via een afgeschermde online omgeving. Wanneer u hier toestemming voor heeft gegeven tijdens de aanmeldprocedure, kan beeldmateriaal gebruikt voor uitingen via Facebook, Instagram en www.stichtinggroev.nl.   

Ontvanger gegevens & opslag 

Wij ontvangen uw gegevens en slaan deze op. Hiervoor gebruik we cloud services, de mailserver en het computersysteem van Stichting Groev (alle door Stichting Groev gebruikte platformen zijn met wachtwoorden beveiligd. Uit veiligheidsoverwegingen noemen wij hier niet de namen van de verschillende services).

Hoe lang worden de gegevens opgeslagen?

De gegevens worden opgeslagen zolang als een deelnemer bij Stichting Groev aangesloten is. Daarna worden gegevens maximaal 7 jaar bewaard met uitzondering van telefoonnummers (deze worden 10 jaar bewaard).

Deelnemers aan workshops

Om een workshop zo goed mogelijk te organiseren en begeleiden heeft Stichting Groev adresgegevens van de instelling of locatie nodig alsmede een e-mail adres en telefoonnummer van de initiator of verantwoordelijke groepsbegeleider. Daarnaast moeten wij de namen van de deelnemers weten. 

Beeldmateriaal

Om leuke momenten tijdens de workshops vast te leggen maak ik soms foto’s en filmpjes die ik met de organisatie deel. Beeldmateriaal wordt natuurlijk niet online gepubliceerd zonder dat ik daarvoor om schriftelijke toestemming vraag aan de betrokkenen. 

Ontvanger gegevens & opslag 

Om leuke momenten tijdens de lessen, workshops, bandavonden en middagen vast te leggen, maken we soms foto’s en filmpjes. Deze delen we met de deelnemers en ouders via een afgeschermde omgeving. Wanneer u hier toestemming voor heeft gegeven tijdens de aanmeldprocedure, kan beeldmateriaal gebruikt voor uitingen via Facebook, Instagram en www.stichtinggroev.nl.   

Hoe lang worden de gegevens opgeslagen?

De gegevens worden opgeslagen zolang als de organisatie of instelling workshops afneemt bij Stichting Groev. Daarna worden gegevens maximaal 7 jaar bewaard met uitzondering van telefoonnummers (deze worden 10 jaar bewaard).

Opdrachtgevers

Wanneer Stichting Groev in opdracht werkt, verloopt de communicatie hierover telefonisch, per e-mail.. Hiervoor verzamelen wij e-mailadressen, telefoonnummers en adresgegevens van de organisaties waarmee wij samenwerken. 

Geluidsopnamen

In het belang van de opdracht of als ondersteuning van een artistiek proces maken wij  geluidsopnamen. Hierbij tracht Stichting Groev de privacy van anderen te waarborgen en zorgen wij ervoor dat er geen onnodig geluid zoals gesprekken worden opgenomen. 

Beeldmateriaal

Om leuke momenten tijdens werkzaamheden vast te leggen maken we soms foto’s en filmpjes voor promotiedoeleinden. Beeldmateriaal wordt natuurlijk niet online gepubliceerd zonder dat we daarvoor toestemming hebben.

Ontvanger gegevens & opslag 

De gegevens die we nodig hebben om onze werkzaamheden uit te voeren slaan we op. Hiervoor gebruiken we services, mail server, de Groev computers & back-upschijven (alle door ons gebruikte platformen zijn met wachtwoorden beveiligd. Uit veiligheidsoverwegingen noemen wij hier niet de namen van de verschillende services).

Hoe lang worden de gegevens opgeslagen?

De gegevens worden opgeslagen zolang wij betrokken zijn bij een project. Daarna worden gegevens maximaal 7 jaar bewaard met uitzondering van telefoonnummers (deze worden 10 jaar bewaard).

Donateurs

Bij het doen van een donatie is het mogelijk om je gegevens achter te laten zodat we contact met je op kunnen nemen om je te bedanken voor je donatie en te laten zien wat we bij Groev doen via bijvoorbeeld de nieuwsbrief.

Ontvanger gegevens & opslag 

De gegevens die je via de site Stichting Groev verstrekt worden per mail aan ons verstuurd en opgeslagen in een beveiligde mailomgeving en verwerkt in een overzichtsbestand.

Hoe lang worden de gegevens opgeslagen?

Gegevens van donateurs worden opgeslagen zolang de (structurele) donaties lopen en worden maximaal vijf jaar na de laatste donatie bewaard.

Gebruikers van de website

Bij gebruik van het contactformulier op de site wordt er gevraagd om je naam en je e-mail adres. Deze informatie is nodig om contact met je op te kunnen nemen.  

Wanneer je web-site van Stichting Groev bezoekt, slaat deze tijdelijk functionele cookies op. Deze cookies zorgen ervoor dat de filmpjes via platform YouTube goed werken.

Ontvanger gegevens & opslag 

De gegevens die je via de site Stichting Groev verstrekt worden per mail aan ons verstuurd en opgeslagen in een beveiligde mailomgeving.

Hoe lang worden de gegevens opgeslagen?

E-mails worden opgeslagen zo lang deze relevant zijn: bijvoorbeeld tijdens een lopend project. Daarna wordt een mail maximaal 5 jaar bewaard. 

Communicatie over jouw gegevens

Het gebruik van jouw gegevens is nodig om de werkzaamheden van Stichting Groev goed uit te voeren. Het kan natuurlijk zo zijn dat je niet wilt dat (een deel van) jouw gegevens bij ons bekend zijn. Hier kun je zelf actie in ondernemen.

Als jouw gegevens bij ons bekend zijn, heb je recht op inzage. Als je wilt weten wat er van jou bij Stichting Groev bekend is kun je een mail sturen naar privacy@stichtinggroev.nl. Daarnaast heb je recht op rectificatie. Dat betekent dat wanneer gegevens bij ons onverhoopt foutief verwerkt zijn, wij dit moeten aanpassen op jouw verzoek.

Als je een klacht hebt over de manier waarop Stichting Groev gegevens verwerkt, kun je deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als laatste heb je te allen tijde het recht aan te geven dat Stichting Groev jouw gegevens niet meer mag gebruiken. Dit betekent dat wij alle adres- en contactgegevens die van jou bij ons bekend zijn moeten verwijderen. Wanneer je de volledige toestemming voor het gebruik van jouw gegevens intrekt, betekent dit dat wij onze diensten helaas niet meer kunnen aanbieden. 

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw gegevens door Stichting Groev, stuur dan een mail naar privacy@stichtinggroev.nl of gebruikt het contactformulier.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.